Du học Malaysia ngành khoa học máy tính tại Đại học APU

Du học Malaysia Chương trình học kỹ sư khoa học máy tính tại Đại học APU Malaysia sinh vên sẽ nhận được nhận bằng kép từ APU và Đại học STAFFORDSHIRE của Anh Quốc.

Khóa học kỹ sư khoa học máy tính tại Đại học APU khi đi du học Malaysia sẽ tạo điều kiện cho học viên được phát triển các kiến thức kỹ thuật, kỹ năng và tạo nền tảng để thiết kế, tổ chức và hỗ trợ hệ thống máy tính bằng việc đánh mạnh vào các hệ thống máy tính và bản chất của việc tính toán. Hơn nữa, khóa học cũng cung cấp các kỹ năng cần thiết để tiến vào việc phát triển phần mềm và các hệ thống kỹ thuật.

Chương trình bằng kép 3 năm được đưa ra thông qua quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Đại học APU và Đại học Staffordshire – Anh Quốc, thông qua đó Staffordshire cũng kiểm định chương trình Đại học 3 năm được thiết kế và cung cấp bởi APU. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ nhận được 2 tấm Bằng đại học và bảng điểm: một từ APU Malaysia và một từ Đại học Staffordshire.

Đại học Staffordshire – Anh Quốc có hơn 100 năm kinh nghiệm tiên phong giáo dục đại học trong nền công nghiệp sáng tạo, khoa học và kỹ thuật, Đại học Staffordshire cung cấp những khóa học bổ ích, liên quan đến nghề nghiệp giúp sinh viên hình thành khả năng tư duy độc lập. Staffordshire cũng là một trong những học viện đầu tiên đào tạo chương trình công nghệ thông tin kể từ năm 1965.

Du học Malaysia khóa học kỹ sư khoa học máy tính tại Đại học APU học viên sẽ có được các kiến thức kỹ thuật, kỹ năng và nền tảng trong việc thiết kế, tổ chức các hệ thống máy tính. Hơn nữa, khóa học còn giúp học viên nâng cao khả năng đánh giá mô hình thiết kế, ngôn ngữ, thuật toán và các thông số kỹ thuật được sử dụng để phát triển hệ thống phần mềm phức tạp cũng như bắt kịp được các cơ hội để phát triển và khai thác các công nghệ mới.

Chương trình Cấp độ 1 (năm 1)

Du học Malaysia tại Đại học APU năm học đầu tiên bao gồm các học phần cung cấp cho học viên các kỹ năng cơ bản, cần thiết đối với một chuyên gia công nghệ thông tin. Thiết kế & phân tích hệ thống và giới thiệu về lập trình trong một ngôn ngữ thích hợp để cung cấp nền tảng cho lĩnh vực phát triển phần mềm. Bạn sẽ có cơ hội nắm bắt được các kỹ năng toán học và khéo léo trong lối suy nghĩ của các thuật toán một cách tốt nhất, đó như là một bước đệm quan trọng, cũng như là điều kiện tiên quyết đối với năm học thứ 2 và 3 trong lĩnh vực công nghệ thông tin này. Cấu trúc máy tính, vận hành hệ thống, mạng lưới mạng, và cơ sở dữ liệu là những lĩnh vực trong nền hệ thống máy tính. Học viên sẽ có cơ hội được tiếp cận với cấp độ Quản lý và công nghệ thông tin ở nơi làm việc, giới thiệu lĩnh vực chính thứ ba, nhận thức được những phát triển của cá nhân và tổ chức, cũng như khả năng tự học và những kỹ năng làm việc theo nhóm.

Học phần bắt buộc Học phần tự chọn Học Phí / năm Phí cấp bằng từ Đại học Staffordshire
+ Máy tính và công nghệ thông tin ở nơi làm việc

+ Quản trị học đại cương

+ Phân tích và thiết kế hệ thống

+ Nền tảng của phát triển phần mềm

+ Khái niệm toán học cho máy tính

+ Hệ điều hành và cấu trúc máy tính

+ Giới thiệu về mạng

+ Giới thiệu về cơ sở dữ liệu

+ Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo

+ Giới thiệu về lập trình C

 

RM 24.000 (USD 6.000) £ 190
Note: Ngoài những học phần nêu trên, tất cả học viên đều bắt buộc phải hoàn thành các học phần phổ thông được quy định bởi cơ quan xác nhận Malaysia, cũng như hoàn thành các chứng chỉ cần thiết đối với các hoạt động giảng dạy kép.

Chương trình Cấp độ 2 (năm 2+)

Ngành khoa học máy tính liên quan đến việc thiết kế và triển khai các phần mềm, tìm ra các phương pháp mới để sử dụng máy tính và phát triển những cách hiệu quả để giải quyết các vấn đề máy tính. Khóa học trải dài trên phạm vi rộng, từ nền tảng lý thuyết và thuật toán đến sự phát triển vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực của máy tính. Các kỹ sư sau khi hoàn thành khóa học này sẽ rất linh hoạt trong việc thực hiện nhiều nhiệm vụ tính toán, mở rộng cơ sở lý thuyết và thực hành trong mọi lĩnh vực của máy tính. Trong năm học thứ 2, các học phần chính đòi hỏi các kỹ năng phát triển ứng dụng ở một tầm cao hơn, và làm sâu sắc thêm trình độ hiểu biết của bạn đối với nền tảng công nghệ, bên cạnh đó các học phần tự chọn cho phép bạn lựa chọn để tiến sâu vào đồ họa thông minh, kết nối mạng, và máy tính nhân tạo.

Phát triển chuyên nghiệp, bồi dưỡng sự sáng tạo và đổi mới trong các cá nhân, đồng đội, và tự nghiên cứu là những chủ đề liên tục thực hiện trong quá trình học tại APU. Kết thúc năm học thứ 2, học viên sẽ có cơ hội tham gia một kì thực tập tạo điều kiện cho học viên được thực hành trong môi trường thực tiễn từ đó thể hiện được tính chuyên nghiệp tại nơi làm việc.

Học phần bắt buộc Học phần tự chọn Học Phí / năm Phí cấp bằng từ Đại học Staffordshire
+ Phát triển định hướng đối tượng với trình duyệt Java

+ Phương pháp phát triển hệ thống

+ Chuyên nghiệp và phát triển kinh doanh

+ Sáng tạo và cải tiến

+ Phương pháp nghiên cứu đối với máy tính và công nghệ

+ Lý thuyết máy tính

+ Cấu trúc dữ liệu

+ Lập trình đồng quy

+ Quản trị hệ thống mạng

+ Hệ thống máy tính và các phương pháp cấp dưới

+ Các phương pháp AL

+ Khái niệm lập trình trong C++

+ Công nghệ di động, không dây

+ Hệ thống lập trình và điều khiển máy tính

+ An ninh mạng

+ Đồ họa máy tính

RM 24.800 (USD 6.200) £ 190

Chương trình thực tập:

Sau khi hoàn thành chương trình cấp độ 2 khi du học Malaysia tại APU, học viên sẽ tham gia một khóa thực tập/đào tạo công nghiệp ngắn hạn. Điều này sẽ tạo nền tảng cho học viên được chuyển tiếp dễ dàng từ lý thuyết đến thực tiễn của một Kỹ Sư khoa học máy tính chuyên nghiệp.

Chương trình Cấp độ 3 (Năm 3):

Trong năm thứ ba, học viên sẽ được ôn lại những bài học trước và những kinh nghiệm công nghiệp để tạo bước đệm và phát triển các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực khoa học máy tính, được hỗ trợ bởi các khóa đào tạo chuyên nghiệp về quản lý dự án và phát triển sản phẩm mới. Các học phần khác giúp bạn phát triển kỹ năng mới trong kỹ thuật lập trình tiên tiến, các thuật toán, thiết kế giao diện, và đánh giá các ứng dụng nâng cao đối với công nghệ ngày nay. Một loạt các học phần tự chọn cho phép học viên mở rộng khả năng của mình từ các khóa học trước về lập trình, mạng máy tính, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, và/ hoặc truyền thông đa phương tiện.

Đối với dự án năm cuối, học viên cần khám phá và phát triển các giải pháp cho vấn đề thực tiễn của thế giới. Điều này chứng tỏ khả năng của học viên trong việc kết hợp kiến thức kỹ thuật, tư duy phê phán và kỹ năng phân tích để đạt được một mục tiêu quan trọng trong hồ sơ cá nhân của mình.

Học phần bắt buộc Học phần tự chọn Học Phí / năm Phí cấp bằng từ Đại học Staffordshire
+ Quản trị đổi mới và phát triển sản phẩm mới

+ Quản trị dự án

+ Thuật toán Angorit

+ Hệ thống thời gian thực

+ Công nghệ mới

+ HCI và tính khả dụng

+ Khái niệm lập trình ngôn ngữ nâng cao

+ Thiết kế và phát triển ứng dụng đám mây

+ Trí tuệ nhân tạo nâng cao

+ Kỹ thuật không dây nâng cao

+An ninh di động và mạng

+ Internet: Khái niệm và ứng dụng

+ Thuật toán phổ biến

+ An ninh hệ thống máy tính

+ Lưu trữ thông tin và quản trị

+ Hệ thống phân phối máy tính

+ Phương pháp lập trình cho đồ họa và games

+ Đồ họa 3D

+ Nghiên cứu lĩnh vực khoa học máy tính

+ Dự án khoa học máy tính

RM 25.900 (USD 6.480) £ 190

Du học Malaysia Tổng quát về khóa học khoa học máy tính tại đại học APU-Malaysia nhận bằng kép từ đại học STAFFORDSHIRE

  Học Phí (2+ năm) Phí cấp bằng từ Đại học Staffordshire Yêu cầu
Năm 1 RM 24.000 (USD6.000) £ 190 + Tốt nghiệp PTTH

+ IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại APU

+ Hoặc hoàn tất khóa dự bị Đại học của APU

 

Năm 2 + Thực tập RM 24.800 (USD6.200) £ 190
Năm 3 RM 25.900 (USD6.480) £ 190
Tổng: RM 74.700 (USD18.680) £ 570

Bấm xem thêm thông tin du học malaysia 2016các trường ở malaysiahọc bổng du học malaysia

đăng-ký-tư-vấn-du-học-malaysia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *